Neem contact op via : 06 - 10 55 97 99|trudy@hoogelandadministratiekantoor.nl
eenmanszaak/zzp2017-02-22T16:25:11+01:00
  

EENMANSZAAK/ZZP

Als u een eenmanszaak begint, bent u zowel oprichter als directeur en bent u helemaal onafhankelijk. U kunt zelf beslissingen nemen en eigen regels hanteren. In uw eenmanszaak kunnen wel meer mensen werken. Want u kunt natuurlijk altijd personeel in dienst nemen.

Inschrijving van de eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel is verplicht.

Er hoeft geen notariële akte te worden opgemaakt. U kunt maximaal maar 1 eenmanszaak oprichten. Deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben.

U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Schuldeisers van de onderneming kunnen zich verhalen op uw privévermogen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen. Kortom, er is geen verschil tussen uw portemonnee en de kassa van de zaak. Dit betekent dat als de zaak failliet gaat, u ook failliet gaat.

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen ook de bezittingen van de echtgenoot onder de aansprakelijkheid. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u dit voorkomen. Vaak worden de huwelijkse voorwaarden echter ontkracht doordat banken de echtgenoot laten mee tekenen voor leningen. De echtgenoot kan dan toch aansprakelijk worden gesteld.

De winst uit een eenmanszaak wordt belast in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Afhankelijk van de winst betaalt u belasting, die progressief geheven wordt. Premies voor de volksverzekeringen zijn verwerkt in de twee laagste tarieven. Als de belastingdienst u als ondernemer erkent, dan heeft u recht op belastingvoordeel zoals de ondernemersaftrek, investeringsaftrek, MKB-vrijstelling en de fiscale oudedagsvoorziening.

Ondernemer volgens de belastingdienst is: Je moet naar winst streven, zelfstandig zijn en meerdere klanten of opdrachtgevers hebben. Wilt u in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek, dan moet u minstens 1225 uur per jaar in uw eigen zaak werken. Starters kunnen ook profiteren van startersaftrek.

Als eigenaar van een eenmanszaak bent u geen werknemer en valt u dus ook niet onder de werknemersverzekeringen de Ziektewet (ZW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

Voor de ziektekostenverzekering betaald u de premie aan uw zorgverzekering. Bovenop die premie, geldt een inkomensafhankelijke bijdrage. In 2014 bedraagt dit 5,4 % van de belastbare winst uit onderneming (over maximaal € 51.414,-). Deze bijdrage wordt achteraf via de belastingaangifte betaald.

Voor de risico’s die de WIA en de ZW voor werknemers dekken, kunt u zich particulier verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ga naar de bovenkant