Neem contact op via : 06 - 10 55 97 99|trudy@hoogelandadministratiekantoor.nl
Maatschap2017-02-22T16:25:11+01:00
  

MAATSCHAP

Het is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen, maten genoemd, die ieder wat inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit volgt gezamenlijk te delen. De inbreng kan geld, arbeid en/of goederen zijn. De maatschapvorm wordt gekozen door (vrije) beroepsoefenaren, zoals artsen, advocaten of fysiotherapeuten.

Er hoeft geen akte te worden opgesteld. Het is echter wel een advies om de afspraken tussen de partners op papier vast te leggen in een maatschapscontract. Bij het opstellen van de akte helpen wij u graag. Ook is het beter om de akte bij de notaris vast te leggen.
In het maatschapscontract kunnen de volgende afspraken worden vastgelegd:

•De inbreng van de maten

•De verdeling van de winst; de winst wordt verdeeld in verhouding tot de inbreng, tenzij in het contract een andere regeling isafgesproken. Het is verboden om de gehele winst aan 1 maat toe te kennen.

•De verdeling van de zeggenschap; elk van de maten mag beheersdaden verrichten, tenzij een andere regeling is afgesproken. Daden van beheer zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap worden gerekend. Alle handelingen die hier niet bij horen, kunnen alleen door de maten gezamenlijk worden uitgevoerd. In het contract kunnen de bevoegdheden op een andere manier worden afgesproken.

Het inschrijven van een maatschap in de Kamer van Koophandel is meestal verplicht.

Elke maat die daartoe bevoegd is, kan namens de maatschap een contract sluiten, waarna alle maten aansprakelijk zijn voor gelijke delen. Heeft een maat onbevoegd gehandeld, dan zijn de overige maten niet aansprakelijk en heeft de onbevoegd handelende maat slechts zichzelf ontbonden. Bij de maatschap is het vermogen niet afgescheiden van het privévermogen. Schuldeisers kunnen bij de afzonderlijke maten uitsluitend terecht voor gelijke delen. Schuldeisers hebben volgens de wet geen voorrang op privé-schuldeisers.

Iedere maat betaalt afzonderlijk inkomstenbelasting over het eigen deel van de winst. Elke maat wordt gezien als zelfstandig ondernemer en heeft daarom recht op belastingvoordelen.

Een maat is geen werknemer en valt niet onder de werknemersverzekeringen. U krijgt AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. Je moet zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, omdat er geen beroep gedaan kan worden op de Ziektewet, WW of de WIA. Voor ziektekosten is een basisverzekering verplicht. Naast de betaalde premie aan uw ziektekostenverzekeraar word een bijdrage geleverd via uw belastingaangifte.

De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Er is een gunstige winstverdeling mogelijk, maar hangt af van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners. Als 1 partner 90% van het werk doet, is de winstverdeling 90/10.

Ga naar de bovenkant