Neem contact op via : 06 - 10 55 97 99|trudy@hoogelandadministratiekantoor.nl
Stichting2017-02-22T16:25:11+01:00
  

STICHTING

Een stichting heeft geen leden en is opgericht om een doel te halen met een bepaald vermogen. In de regelementen staat welk doel dit is. Men mag met de stichting wel winst maken, maar het uitgekeerde bedrag van de gemaakte winst heeft een aantal beperkingen. Zo moeten de uitkeringen een sociale strekking hebben. Vanwege deze reden is de stichting, net als de vereniging geen vorm om een onderneming te starten.

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte of testament. Een stichting kan door 1 of meerdere mensen worden opgericht. Onder deze mensen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bijvoorbeeld een B.V.) worden verstaan. De akte bevat naast een verklaring van de oprichters dat de stichting in het leven is geroepen, ook de regelementen van de stichting.
In de regelementen moet staan:

•Naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam
•Het doel van de stichting
•De wijze van benoeming en ontslag der bestuurders
•De gemeente in Nederland waar de stichting gevestigd is
•De bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding

Stichtingen betalen vennootschapsbelasting als zij een onderneming voeren. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die door deelname aan het economisch verkeer het doel heeft winst te behalen. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Wij helpen u graag met het uitzoeken of uw stichting btw-plichtig is of niet.

De regelementen bevatten naast voorgaand genoemde punten ook regels over de organisatie en inrichting van de stichting. Voor wijziging van de regelementen is tevens een notariële akte vereist. De stichting moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet gebeurd, is elke bestuurder privé aansprakelijk naast de stichting.

De stichting is een rechtspersoon en dus net als een natuurlijk persoon een zelfstandig drager van rechten en plichten. De eigenaren van een stichting zijn dus niet aansprakelijk voor schulden van de stichting. Als de stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt, zijn wel de antimisbruikwetten van kracht en kunnen de eigenaren onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden.

Stichtingen betalen vennootschapsbelasting als zij een onderneming voeren. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die door deelname aan het economisch verkeer het doel heeft winst te behalen. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Wij helpen u graag met het uitzoeken of uw stichting btw-plichtig is of niet.

Ga naar de bovenkant